Zjistěte, pro? miliony lidí nedají dopustit na PayPal.

Zaregistrujte si ú?et PayPal. Je to zdarma.

Vyberte si ze dvou druh? ú?t?:

Nakupujte ze svého po?íta?e nebo mobilu v?tuzemsku i?po celém světě, ani? byste prodejc?m sdělovali své finan?ní informace.

P?ijímejte platby a posílejte faktury zákazník?m. Prodávejte jednodu?eji a?bezpe?něji. Komukoli, odkudkoli, kdykoli.

Pokra?ovat